YEREL HABERLER

 • Sıdkı Baba’nın Edebi Şahsiyeti

  Sıdkı Baba’nın Edebi Şahsiyeti

  0

  İlim ve irfanıyla devrinde büyük itibar görmüş bir şair olan Sıdkî Baba’nın, tarikat çevresinde; özellikle Çorum, Sivas, Amasya, Turhal, Erzincan yörelerinde çok iyi tanınan güçlü bir âşık olduğunu görmekteyiz.

 • Masum-u Pak Orucu Kaç Gündür ve Niçin tutulur?

  Masum-u Pak Orucu Kaç Gündür ve Niçin tutulur?

  0

  Alevilikte Masum-u pak orucu şöyle tutulur: Kurban Bayramı’nın birinci gününden başlayarak yirmi gün sayılır. Yirminci günün akşamı Muharrem orucu için niyet edilir ve oruç başlar.

 • Muharrem Orucu Nedir? Muharrem Orucu Niçin Tutulur?

  Muharrem Orucu Nedir? Muharrem Orucu Niçin Tutulur?

  0

  Aleviler ve Bektaşiler Muharrem Ayı’ının ilk on iki gününü oruçlu olarak geçirirler. Bu günlerde, İmam Hüseyin’in ve yaranlarının susuz bırakılmış olmasından dolayı su içilmez. Aşure günü İmam Hüseyin’in

 • Muharrem’de Niçin Matem Tutulur?

  Muharrem’de Niçin Matem Tutulur?

  0

  Muharrem ayı denince Aleviler için yas veya matem ayı akla gelir. Bugüne kadar inancında, sevgisinde, Peygamber Efendimiz’e ve onun Ehl-i Beyt’ine can-ı gönülden bağlı olan Aleviler

 • Geleneksel Aşure Günü Yapıldı

  Geleneksel Aşure Günü Yapıldı

  0

  Geleneksel aşure günümüz 27 Kasım 2012 tarihinde Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir. Geleneksel Aşure Günümüze Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, Ocak Dedeleri, Öğretim Üyeleri,

KAYNAKLARIMIZtüm kaynaklar

Velâyetnâme

KAYNAKLARIMIZ

Velâyetnâme

0

"Velâyet", Arapçada "velîlik, evliyâullâhdan olan zâtın hâl ve sıfatı" mânâsına gelen bir isimdir. Bu kelimenin kökü "Hak Teâlâ'ya vâsıl ve kurbiyyet-i ilâhiyyeye nâil olan zât, aziz" mânâsındaki Arapça "velî" sıfatı ile "velâ" veya "veliye" (yaklaşmak, yakın olmak) fiiline
 • KAYNAKLARIMIZ

  Makâlât

  0

  Hacı Bektaş-ı Velî’nin kendisinin, “Âdem, Tangrı’ya kaç makâmda irer, anı bildürür.” diyerek takdim ettiği bu eseri, kulun Allah’ın razı olacağı şekilde yaşamasının ilkelerini ortaya koymaktadır. O, bunu, “Dört kapı kırk makam” şeklinde formüle etmiş

 • KAYNAKLARIMIZ

  Kitâb-ı Dâr

  0

  “Dâr” kelimesi Arapça’da “ev, şehir, yer”; “Farça’da bu anlamların yanısıra “ağaç, direk, idam sehpası” anlamlarına gelmektedir. Türkçe’de ise her iki dildeki anlamları ile kullanılmaktadır. Dâr, muhibbin can fedâ etmek üzere meydanda ikrâr verdiği yerin adıdır.

 • KAYNAKLARIMIZ

  Kitâb-ı Cabbâr Kulu

  0

  Cabbâr Kulu, Cabbâr (olan Allah)’ın kulu anlamına gelmektedir. Eserde bu ismin anlamı üzerinde durulmaktadır: “Cabbâr Kulu, sen ne hâldesin? Seni de yokla bir yol, gör ne hâldesin. Seni de kimi bilür, kimi bilmez.

ETKİNLİKLERtüm etkinlikler